TDFD (identiteits)papieren

We raden je aan om een mapje te maken met daarin essentiële papieren m.b.t vaarbewijzen, marifoonbewijs, etc. Je ID hou je op zak.
Bij een controle kun je dan snel alles overleggen.

Personen
Je bemanning heeft geldige identiteitspapieren bij zich (paspoort of ID-kaart). Wie non-EU mensen aan boord heeft moet zich verdiepen in eventuele visaverplichtingen.

Bemanningslijst
Je bent verplicht om op elk traject een actuele bemanningslijst te hebben, waarop gecontroleerd kan worden (zowel op zee als in havens). Voorbeeld volgt.

Logboek
We raden je aan om een logboek bij te houden, waarin o.a. (globaal) vaarplan, diverse waarnemingen. Handig is om het logboek naar eigen behoefte aan te passen, te vermenigvuldigen en in een 23-rings map te doen. Alles digitaal doen kan ook.  Voorbeeld volgt.

Vaarbewijs, wel of niet?
Hoewel de meesten van ons beschikken over een vaarbewijs is dit even punt van aandacht. Met name Franse autoriteiten kunnen lastig doen: je moet beschikken over VB1 en VB2 om vanuit een Franse haven naar zee te gaan. In Nederland, België en het VK geldt dit niet.

Zie de websites https://www.vaarbewijs.nl/buitenland.html#icp
en https://www.watersportcursussen.nl/vaarbewijs-informatie-icc-vaarbewijs-frankrijk
Site met veel praktische informatie over certificaten: https://www.vaarbewijzen.nl/

Wanneer VB1 en VB2 een probleem vormen is het te overwegen om Frankrijk links te laten liggen!
Overigens: voor marifoon heb je in NL een marifooncertificaat nodig, voor DSC een Marcom B-certificaat. Om AIS te gebruiken heb je geen certificaten nodig.

Boot
Ook je boot dient in het buitenland te beschikken over een ‘ID’. Dit is sinds kort voor Nederlandse plezierjachten wat lastiger geworden.

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP (ICP=International Certificate for Pleasurecraft) in het leven geroepen. Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig binnen de meeste Europese binnen- en kustwateren varen.

Let op: Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren. Hier zit het probleem: je kunt met een ICP niet officieel aantonen dat je vaartuig in NL is geregistreerd. In het voorjaar van 2021 wordt het aanvragen van een ICP wat minder eenvoudig om zo de status van dit document te verbeteren.

Was er voorheen het ICP een handige en goedkope oplossing : op het ICP staat tegenwoordig geen land meer vermeld. Dat kan in het buitenland problemen opleveren m.b.t. de vlagvoering. De regelgeving is hierdoor lastiger geworden. Alternatief: vraag (in NL) voor je schip een zeebrief aan. Dat betekent dat je boot eerst moet worden ingeschreven bij het Kadaster, waarna een Zeebrief kan worden afgegeven. Met de verkregen papieren kun je nu wel aantonen dat je vaartuig de Nederlandse identiteit heeft. Overweeg daarom serieus om een Zeebrief aan te vragen. Een zeebrief is dus een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland.

Webites mbt vaarbewijs/identiteit
Nederlandse overheid (over o.a. registratie bij Kadaster en Zeebrief): https://www.ilent.nl/onderwerpen/pleziervaart/pleziervaartuigen-op-zee 

Nederlands Vaarverbond

Kadaster
https://www.kadaster.nl/producten/boten/teboekstelling
en
https://www.kadaster.nl/aanvragen-teboekstelling-schip

De inhoud hieronder is alleen voor leden. Leden moeten eerst inloggen.