bestuur/organisatie

Onze club is een kleine, informele groep van Fishereigenaren en wordt door drie bestuursleden bestuurd. Naast het bestuur zijn er elk jaar twee commissies actief die de voor- en najaarsbijeenkomst organiseren. Tenslotte zorgt de webcommissie voor de website. Alle activiteiten zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Bij onze ledenactiviteiten houden we rekening met onze privacy verklaring

In de Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2024 is met meerderheid van stemmen besloten om in de nabije toekomst onze FisherClub een officiële vereniging te laten zijn.  De vereniging is nu in oprichting (i.o.). Binnenkort wordt het aangenomen Huishoudelijk Reglement gepubliceerd. 

Sinds 9 oktober 2021 is ons bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter: Frank Sangers
secretaris:  Peter van Houten
penningmeester:  Mieke van Schagen

Ledenadministratie: Rob Gieb
Webmaster: Ruurd en Froukje Eijzinga
Webredactie:  Frank Sangers (eindredactie en webdesign)

Perscontacten: bestuur

Voor de data van de activiteiten: kijk in de AGENDA.

De inhoud hieronder is alleen voor leden. Leden moeten eerst inloggen.