bestuur/organisatie

De FisherClub is in 1987 ontstaan. Onze club is een kleine vereniging van Fisherliefhebbers en wordt door drie bestuursleden bestuurd. De FisherClub is een officiële vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.  Het Huishoudelijk Reglement, Akte van oprichting en andere zaken staan in het Ledengedeelte. 

Naast het bestuur zijn er elk jaar twee commissies actief die de voor- en najaarsbijeenkomst organiseren. Tenslotte zorgt de webcommissie voor de website. Alle activiteiten zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Bij onze ledenactiviteiten houden we rekening met onze privacy verklaring

Sinds 9 oktober 2021 is ons bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter: Frank Sangers
secretaris:  Peter van Houten
penningmeester:  Mieke van Schagen

Ledenadministratie: Rob Gieb
Webmaster: Ruurd en Froukje Eijzinga
Webredactie:  Frank Sangers (eindredactie en webdesign)

Perscontacten: bestuur

FisherClub, vereniging van Fisherliefhebbers
KvK nr. 93885180

Voor de data van de activiteiten: kijk in de AGENDA.

De inhoud hieronder is alleen voor leden. Leden moeten eerst inloggen.