bestuur

Onze club is een kleine, informele groep van Fishereigenaren en wordt door drie bestuursleden bestuurd. Naast het bestuur zijn er elk jaar twee commissies actief die de voor- en najaarsbijeenkomst organiseren. Tenslotte zorgt de webcommissie voor de website. Alle activiteiten zijn voor eigen verantwoordelijkheid.

voorzitter: vacature
secretaris: Frank Sangers (tevens waarnemend voorzitter)
penningmeester:  Mieke van Schagen

ereleden:  Derk van Dijken en John van Iperen (zij waren voorzitter)
Onze oud-voorzitter Ruud Heruer overleed op 16 april 2021
lid bijzondere verdiensten: Wim Schuiten (webdesign en onderhoud website tot 2015)
Webcommissie: Han van Egdom, Peter van Houten, Martein van der Veen, Frank Sangers (eindredactie en webdesign)

Perscontacten: Frank Sangers en Han van Egdom

De inhoud hieronder is alleen voor leden. Leden moeten eerst inloggen.