bestuur/organisatie

Onze club is een kleine, informele groep van Fishereigenaren en wordt door drie bestuursleden bestuurd. Naast het bestuur zijn er elk jaar twee commissies actief die de voor- en najaarsbijeenkomst organiseren. Tenslotte zorgt de webcommissie voor de website. Alle activiteiten zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Bij onze ledenactiviteiten houden we rekening met onze privacy verklaring

Sinds 9 oktober 2021 is ons bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:
Frank Sangers

secretaris:  Peter van Houten
penningmeester:  Mieke van Schagen

Ledenadministratie: Rob Gieb
Webmaster: Ruurd en Froukje Eijzinga
Webredactie:  Frank Sangers (eindredactie en webdesign)

Perscontacten: bestuur

Voor 2022:
Voorjaarsmeeting:  Organisatie: Ruurd en Froukje
Najaarsmeeting:
  Organisatie: Luc, Pauline, Mieke, Jan
Lustrumfeest: Mieke, …

Voor de data van de activiteiten: kijk in de AGENDA.

De inhoud hieronder is alleen voor leden. Leden moeten eerst inloggen.