bestuur

Onze club is een kleine, informele groep van Fishereigenaren en wordt door drie bestuursleden bestuurd. Naast het bestuur zijn er elk jaar twee commissies actief die de voor- en najaarsbijeenkomst organiseren. Tenslotte zorgt de webcommissie voor de website. Alle activiteiten zijn voor eigen verantwoordelijkheid.

voorzitter: Derk van Dijken
secretaris: Frank Sangers
penningmeester:  Marni van Schie

erelid: Ruud Heruer en John van Iperen (beiden waren voorzitter)
lid bijzondere verdiensten: Wim Schuiten (webdesign en onderhoud website tot 2015)

Commissie Noord 2017: Han van Egdom
Commissie Zuid 2017: John van Iperen
Commissie Lustrum 30 jaar: Marni van Schie en Derk van Dijken

Webcommissie: Han van Egdom, Peter van Houten, Frank Sangers (eindredactie en webdesign), Martein van der Veen

Perscontacten: Derk van Dijken en Han van Egdom

De inhoud hieronder is alleen voor leden. Leden kunnen hiernaast inloggen.