disclaimer

Algemene disclaimer
Fisherclub Nederland faciliteert haar website voor clubleden en andere belangstellenden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op de pagina’s van deze site.

Disclaimer foto’s en teksten
Fisherclub Nederland heeft van alle fotografen die we konden traceren, toestemming gekregen om hun foto’s op het internet uit te brengen. Lang niet in alle gevallen is de naam van de rechthebbenden echter bekend. Voor zover personen overigens auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Fisherclub Nederland.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Fisherclub Nederland, haar bestuursleden, leden en de auteurs van alle teksten en artikelen sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Auteursrechten
Veel van de door ons gebruikte afbeeldingen zijn gemaakt door FisherClub Nederland en/of haar leden. Hetzelfde geldt voor teksten. Op deze afbeeldingen en teksten berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en teksten van deze website zonder schriftelijke  toestemming over te nemen of voor andere doeleinden te gebruiken. 

© Copyright 2020/21 Fisherclub Nederland

De inhoud hieronder is alleen voor leden. Leden moeten eerst inloggen.