aanmelden

Don’t speak Dutch? Use the possibility to translate our site in English, German, French or any language you wish!  See the right site of this page!

Op deze pagina (onderaan) kun je je aanmelden bij de FisherClub.
We vragen je eerst de volgende tekst te lezen. 

 • De Vereniging FisherClub is opgericht door en voor liefhebbers van een Fisher en kent twee lidmaatschapsvormen:
  volledig lidmaatschap: voor wie eigenaar is van een Fisher (dubbel stemrecht);
  beperkt lidmaatschap: voor wie geen Fisher bezit of eigenaar is van een ander type boot (geen stemrecht).
 • Je kunt hier het Huishoudelijk Reglement lezen. We raden je aan dat te doen voordat je je aanmeldt.
 • De lidmaatschapsbijdrage (2024) is als volgt:
  Volledig lidmaatschap: 50 euro per kalenderjaar, het eerste jaar 60 euro inclusief een clubvlaggetje voor je vlaggenlijn.
  Beperkt lidmaatschap: 40 euro per jaar, het eerste jaar 50 euro inclusief een clubvlaggetje.
 • Een verenigingsjaar is bij de FisherClub gelijk aan een kalenderjaar.
  Bij aanvang van lidmaatschap betaal je  als nieuw lid voor het lopende jaar een bijdrage naar rato en wel als volgt:
  Ingangsdatum 1 januari tot 1 april 100%, 1 april tot 1 juli 75%, 1 juli tot 1 oktober 50%, 1 oktober tot en met 31 december 0% van de jaarlijkse contributie.
  Wie zich tussen 1 oktober en 31 december aanmeldt is verplicht ook het volgend verenigingsjaar lid te zijn.
 • Wie lid is van de FisherClub kan ook zijn/haar (vaar)partner inschrijven. Als je  dat wilt verzoeken we je om je (vaar)partner hieronder aan te melden. Een (vaar)partner betaalt geen aparte lidmaatschapsbijdrage. De FisherClub zal je aanmelding bevestigen en aan je vragen (d.m.v. een factuur) je eerste lidmaatschapsgeld spoedig te voldoen. Op het moment dat je  betaling is ontvangen is je lidmaatschap geëffectueerd.
 • Je ontvangt na betaling de toegangsgegevens voor de website èn het clubvlaggetje.
 • Een nieuw lid krijgt ook een setje (2) borrelglazen met opdruk van de Fisherclub. Je ontvangt deze bij een eerste ontmoeting. We willen zo hoge verzendkosten voorkomen.
 • Bij onze ledenactiviteiten houden we rekening met onze privacy verklaring

AANMELDEN

Aanmelden kan door hier te klikken. Er volgt een aanmeldformulier.